AYC AR-GE ve İnovasyon Hizmetleri

Bu hizmet; firmaların AR-GE ve İnovasyon yolculuğunda ihtiyaçları olan “AR-GE ve İnovasyon Strateji ve Eylem Planlarının” hazırlanması ve “AR-GE ve İnovasyon Süreç Destek Hizmetlerini” kapsar.