Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’nde Yeni Dönem AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’nde Yeni Dönem

2021-2025 yıllarını kapsayan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2800) 28 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Proje teklif çağrılarını içeren Tebliğ’in önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenmektedir. Firmamız projelere yönelik çalışmalara başlamış olup yatırımlarınızla ilgili firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.