KKYDP 14. ETAP TEBLİĞLERİ YAYINLANDI AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER KKYDP 14. ETAP TEBLİĞLERİ YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/25) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Programlara; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından başvuru yapılabilmektedir.

Program kapsamında destekleme oranı % 50 olup yatırım tutarları üst limiti

EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN

Yatırım Niteliği

Yeni Tesis ise: 3.000.000 TL,

Tamamlama ise: 2.000.000 TL,

Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon ise: 1.500.000 TL

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN

500.000 TL’dir.

YATIRIM KONULARI

EKONOMİK YATIRIMLAR

- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu;

- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

- Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı

- Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar

- Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

- Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

- Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

- Bilişim sistemleri ve eğitimi,

- El sanatları ve katma değerli ürünler,

- İpek böceği yetiştiriciliği,

- Su ürünleri yetiştiriciliği,

- Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

Proje başvurusunda bulunmak isteyen yararlanıcılar Ekonomik Yatırımlar için en geç 06.03.2021, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için en geç 20.02.2021 tarihine kadar başvuru yapabilir. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.