AR-GE VE İNOVASYON HİZMETLERİ AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

AR-GE VE İNOVASYON HİZMETLERİ

Bu hizmet; firmaların AR-GE ve İnovasyon yolculuğunda ihtiyaçları olan “AR-GE ve İnovasyon Strateji ve Eylem Planlarının” hazırlanması ve “AR-GE ve İnovasyon Süreç Destek Hizmetlerini” kapsar.