YATIRIM DESTEK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

YATIRIM DESTEK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

1 - Mevcut veya Yeni Yapılacak Yatırımlara Yönelik Yatırım Destek Hizmetleri

Bu hizmet, yabancı ve yerli yatırımcıların fizibilite etüdü hizmetlerinden başlayarak yatırımın işletme dönemi de dahil bütün süreçlerinde ihtiyaç duyulan danışmanlık, proje, inşaat ve tedarik faaliyetlerine destek hizmetlerini kapsar.

2 - Mevcut Yatırımlara Yönelik Satış, Devir ve/veya Ortaklık için Değer Belirleme ve Strateji Geliştirme Hizmeti

Bu hizmet satış, devir ve/veya ortaklık yapılması düşünülen yatırımların değer tespitlerinin yapılması, satış, devir ve/veya ortaklık stratejilerinin belirlenmesi ve satış, devir ve/veya ortaklık tesisi süreçlerinin realize edilmesine yönelik ön destek faaliyetlerini kapsar.

3 - Mevcut veya Yeni Yapılacak Yatırımlara Yönelik Satış, Devir ve/veya Ortaklık Tesisi İşlemleri Destek Hizmetleri

Bu hizmet mevcut veya yeni yapılacak yatırımların satış, devir ve/veya ortaklık tesis süreçlerinin realize edilmesine yönelik destek faaliyetlerini kapsar.

4 - Proje Geliştirme Hizmetleri

Yerli veya yabancı yatırımcıların talepleri üzerine proje geliştirme hizmetlerini kapsar. Bu projeler ön fikir aşamasında olan yatırım fikirlerinin olgunlaştırılması, fizibilite etütlerinin ve iş planlarının hazırlanması süreçlerini barındırır. Bu hizmet kapsamında AYC kendi geliştirdiği ve/veya yeni girişim risk sermayesi yatırımı olarak değerlendirdiği projeleri de yatırımcılara sunabilir.

5 - Mevcut veya Yeni Yapılacak Yatırımlara Yönelik Teşvik ve Finansmana Erişim Destek Hizmetleri

Bu hizmetler mevcut veya yeni yapılacak yatırımların finansmana erişim ve teşvik alabilme noktasında analizinin yapılması, planlama önerilerinde bulunulması, projelendirilmesi, finansmana erişim ve teşvik müracaatlarının yapılması, proje uygulama ve takip işlemlerinin yapılmasını kapsar.

Yatırım Teşvik Belgeleri, TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)  kapsamında IPARD Destekleri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) Destekleri, Kalkınma Ajansları Kapsamında Finansman Destekleri, KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Destekleri, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Destekleri vb. desteklere yönelik hizmetler bu başlıkta sunulmaktadır.