TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ

AYC, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör Kuruluşlarına yönelik bu kurum ve kuruluşlarının dışarıdan tedarik ettikleri raporlama, kapasite geliştirme, eğitim, organizasyon vb. teknik destek hizmetlerini sağlar.

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. kurumlar ve programlar kapsamında proje geliştirme, proje uygulama vb. teknik danışmanlık hizmetleri de bu başlık altında verilir.

Bu hizmetlere ek olarak AYC’nin mevzuat takip, mevzuat bilgilendirme, “e-raporlama”, ve “Analiz Raporlama” hizmetleri de bu başlıkta verilir.