2024-03-19 08:44:33
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2024 yılı içinde aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun olarak proje başvuruları kabul edecektir. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında, IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81 ilde proje başvurusu yapılabilecektir. 2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ TEDBİR ÇAĞRI İLANI BAŞVURU DÖNEMİ DESTEK BÜTÇESİ (Avro) M3 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 21 Mart 2024 Mayıs 66.000.000 M7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Haziran Temmuz 80.000.000 M1 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Temmuz Ağustos 90.000.000 M7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) Ağustos Eylül 12.000.000 Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programı’nda ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2024-01-03 08:30:00
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) yürürlüğe girmiştir. 2023-2024 başvuru dönemi başlamıştır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Programlara; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri tarafından başvuru yapılabilmektedir. Program kapsamında destekleme oranı % 50 olup yatırım tutarları üst limiti EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN Yatırım Niteliği Yeni Tesis ise: 14.000.000,00 TL, Tamamlama ise: 12.000.000,00 TL, Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon ise: 10.000.000,00 TL KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN 3.000.000,00 TL YATIRIM KONULARI EKONOMİK YATIRIMLAR TÜİ-Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması A-Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Yönelik Yatırımlar B-Bitkisel Ürünlere Yönelik Yatırımlar C-Hayvansal Ürünlere Yönelik Yatırımlar Ç-Çelik Silo Konusuna Yönelik Yatırımlar D-Soğuk Hava Deposu Konusuna Yönelik Yatırımlar TÜY-Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar A- Kapalı Ortamda Bitkisel Üretime Yönelik Yatırımlar B-Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar C-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar Ç-Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar D-Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar E-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimhanelerine Yönelik Yatırımlar F-Kanatlı Hayvan Kesimhanelerine Yönelik Yatırımlar YEÜ-Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına Yönelik Yatırımlar SÜİ-Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar A-Denizlerde Yetiştiricilik B-İç Sularda Yetiştiricilik C-Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde Yetiştiricilik HOG-Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar A-Hayvansal Orijinli Gübre B-Bitkisel Orijinli Gübre KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI AİFG- Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları A- Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması B- Tarımsal Ürünlerin Depolanması C- Tarımsal Sabit Yatırımlar Ç- Kültür Mantarı D- Yenilenebilir Enerji Tesisleri AÜİP- Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar BSY-Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları) ESKÜ- El Sanatları (Zanaatkârlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar İPY- İpek Böceği Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar SÜY- Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar MP- Makine Parkı Yatırımları TABY- Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar Proje başvurusunda bulunmak isteyen yararlanıcılar en geç 19.02.2024, tarihine kadar başvuru yapabilir. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2023-12-15 07:09:03
KOSGEB, TÜBİTAK ve Dünya Bankası iş birliğinde KOBİ’lere sağlanacak olan 450 Milyon Dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı” ve “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı” yayınlanmıştır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Programa KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, işletme beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır. Programa NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir: İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C) Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G) Bilgi ve iletişim (Kısım J) Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M) Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S) Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı için destek üst limiti 14.000.000,00 TL (Geri Ödemeli), Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı için destek üst limiti 4.000.000,00 TL (Geri Ödemeli) olarak belirlenmiştir. Destek oranı başvuru yapılan teklif çağrısına ve başvuru yapılan illere göre değişiklik göstermektedir. Programa 30 Kasım 2024 tarihine kadar başvurular alınacaktır. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2023-08-17 06:33:22
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen ve kısaca IPARD olarak bilinen Kırsal Kalkınma Programı’nın devamı niteliğinde olan IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrı İlanı 16 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.   Desteklenecek Sektörler, Destek Oranı ve Destek Bütçesi TEDBİR ADI SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO) Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler % 60-80 8.000.000 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması % 50-60 12.000.000 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması   Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) için başvurular 04.09.2023 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 26.09.2023 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28.09.2023, saat 18:00’dir.   Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) için başvurular 18.09.2023 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 10.10.2023 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 12.10.2023, saat 18:00’dir.   Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2021-12-31 14:32:12
Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında çalışmalarımız başlamıştır.  Programın genel amacı Türk vatandaşları ve mülteciler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip, büyüyen ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKSS) yüksek oranda görüldüğü seçili 24 proje ilindeki firmalar tarafından kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesidir. Proje başvurusu yapabilmek için faydalanıcıların aşağıda yer alan illerden bir tanesinde faaliyet gösteren küçük, orta veya büyük ölçekli bir firma olması gerekmektedir. Proje İlleri Adana,  Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ Proje Destek Tutarları Firmaların ölçeklerine göre verilecek asgari ve azami hibe tutarları aşağıdadır.   Küçük İşletmeler (1-49 çalışan) Orta Ölçekli İşletmeler (50-249 çalışan) Büyük İşletmeler (250 veya üzeri çalışan) Asgari Alt Hibe Tutarı (Avro) 15.000 25.000 40.000 Azami Alt Hibe Tutarı (Avro) 45.000 125.000 300.000 Destek Oranı Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen hibe, aşağıdaki asgari ve azami yüzdeler arasında olmalıdır: ·         Asgari: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %50'si ·         Azami: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %70'i Uygun Maliyetler Uygun maliyet kalemleri aşağıda belirtilmiştir. İnsan Kaynakları Maliyetleri toplam proje bütçesinin %70'i ile %90'ı arasında olmalıdır. 1.    İnsan Kaynakları Maliyetleri 2. İşletme Sermayesi Maliyetleri         i.            Hammaddeler, yardımcı malzemeler, bileşenler, alt montajlar vb. gibi üretim malzemeleri.        ii.            Yan gereksinimler (elektrik, internet, telefon, su ve yakıt gibi)      iii.            Bakım-onarım giderleri 3. Sabit Yatırım Maliyetleri         i.            Makine-makine ekipmanı, araç, mobilya, bilgisayar ekipmanı, kurulum maliyetleri, yedek parça vb. gibi ekipman ve sarf malzemeleri.        ii.            ”Küçük ölçekli yapım işi ve yardımcı hizmet faaliyetleri" bütçe kalemi, alt-proje bütçesinde öngörülen toplam uygun doğrudan maliyetin en fazla %5’ine karşılık gelebilir. Gerekli ekipman/makinelerin montajı için yapılan küçük tadilatlar hariç büyük yapım işlerine ait maliyetler uygun maliyet değildir.      iii.            Yazılım ve ilgili BT lisansları      iv.            Diğer çeşitli yatırım giderleri 4. Diğer Masraflar, Hizmetler   Proje başvuruları 2 Şubat 2022 saat 17:00'a kadar başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
2021-05-21 13:51:40
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 2021 yılının ilk çağrısı Mobilite Çağrısı olarak çağrıya çıkmıştır. Program için ön başvurular 8 Haziran 2021 tarihine kadar sürecektir.   Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi yer alan 152 ürün ve/veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilecektir. Program kapsamında harcamalar için asgari harcama tutarı 10 Milyon TL olarak belirlenmiştir.   Program ile TÜBİTAK’ın vermiş olduğu 1511 Programı, KOSGEB’in Stratejik Ürün Destek Programını ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün Stratejik Teşvik Uygulamaları ile Proje Bazlı Teşvik Uygulamalarını tek bir yerden başvuru sağlayabilmektedir.   Program kapsamı ürünün AR-Ge harcamaları için KOSGEB ve TÜBİTAK’tan Üretime yönelik harcamalar Stratejik Teşvik Uygulamaları ile Proje Bazlı Teşvik Uygulamalarını kapsamında desteklenecektir.   Çağrı kapsamı ürün üretimi için Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamaları için 10 Milyon TL ve üzerinde yapacağınız yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.   Mobilite Çağrısı Takvimi Ön Başvuru Başlangıç Tarihi 30 Nisan 2021 Cuma Ön Başvuru Bitiş Tarihi 8 Haziran 2021 Salı Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi 18 Haziran 2021 Cuma Kesin Başvuru Bitiş Tarihi 3 Temmuz 2021 Cumartesi Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih 6 Ağustos 2021 Cuma   Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesini doküman olarak indirmek için tıklayınız.
2021-04-21 08:26:46
KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2021-01 ve 2021-02 Proje Teklif Çağrıları yayınlanmıştır. 2021-01: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir. Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge  Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır. 2021-02: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir. KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları: 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti 3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri 5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri 6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri 8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri Proje başvuruları 17 Mayıs 2021 saat 23:59’a kadar başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2020-08-26 08:53:40
Ahiler Kalkınma Ajansı, 2020 yılında, “Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi” ve “Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi” bileşenleri başlığı altında toplam bütçesi 40 Milyon TL olan iki mali destek programı ilan etmiştir. Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ile sanayi sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması, temel altyapı eksikliklerinin giderilerek bölgenin yatırım şartlarının iyileştirilmesi ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 18 Milyon TL’dir. Bu programa, Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl ve İlçe Özel İdareleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlıkları, Ticaret Borsaları proje başvurusunda bulunabileceklerdir. Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ile ise sürdürülebilir turizm çerçevesinde çevreci, korumacı ve yenilikçi bir anlayış ile turizm altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 22 Milyon TL‘dir. Bu programa, Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kapadokya Alan Başkanlığı, İl ve İlçe Özel İdareleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, 5355 Sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri proje başvurusunda bulunabileceklerdir. Her iki program içinde destek miktarı asgari 500.000,00 TL azami 2.500.000,00 TL, destek oranı ise asgari % 25 azami % 75’dir. Proje başvuruları 13 Kasım 2020 saat 17:00’a kadar KAYS üzerinden yapılacaktır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2020-08-26 08:18:37
Mevlana Kalkınma Ajansı, 2020 yılında, “Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi”  ve “İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” bileşenleri başlığı altında toplam bütçesi 34 Milyon TL olan iki mali destek programı ilan etmiştir. Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile bölgede kaynak verimliğinin geliştirilmesi için yenilikçi yöntemlerle mevcut kaynak kullanımında tasarrufun sağlanması ile yeni güç kaynaklarının üretiminin artırılmasını amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 17 Milyon TL olup, bunun 12 milyon TL’si Konya, 5 milyon TL’si ise Karaman ilimize ayrılmıştır. Bu programa, belediyeler, il özel idareleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri proje başvurusunda bulunabileceklerdir. İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile ise bölgedeki imalat sanayinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve sürdürülebilir kılınması için, yenilikçi model ve yöntemlerle mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 17 Milyon TL olup, bunun 13 milyon TL’si Konya, 4 milyon TL’si ise Karaman ilimize ayrılmıştır. Bu programa, üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liseler ve mesleki eğitim merkezleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Karaman ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri ve bağlı ihtisas odaları proje başvurusunda bulunabileceklerdir. Her iki program içinde destek miktarı asgari 100.000,00 TL azami 750.000,00 TL, destek oranı ise asgari % 25 azami % 75’dir. Proje başvuruları 8 Kasım 2020 saat 23:59’a kadar KAYS üzerinden yapılacaktır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2020-05-11 12:10:58
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen ve kısaca IPARD olarak bilinen Kırsal Kalkınma Programı’nın devamı niteliğinde olan IPARD-II Programı 9. Başvuru Çağrı İlanı 11 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanmıştır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Desteklenecek Sektörler, Destek Oranı ve Destek Bütçesi TEDBİR ADI SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO) Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler % 50-70 104.000.000 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi % 55-65 54.000.000 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi 302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 302-6 Makine Parkları 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) için başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, saat 18:00’dir. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) için başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 30.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 03.07.2020, saat 18:00’dir. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2019-10-04 13:26:49
TR71 (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Düzey 2 Bölgesinde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı ile Kobi’lere 21.000.000 TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır. Programa 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler tarafından proje başvurusu yapılabilmektedir. Program kapsamında 2 öncelik belirlenmiş olup öncelikler aşağıdaki gibidir. 1. İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, iş gücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması. 2. Mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması. Program için belirlenen bütçe 21.000.000 TL’dir. Destek oranı asgari % 20 azami: % 50, destek miktarı asgari 150.000 TL azami 1.000.000 TL’dir. Programa başvurular 22 Kasım 2019 saat 17:00’ye kadar KAYS üzerinden yapılacaktır. Taahhütnamelerin Ahiler Kalkınma Ajansı’na sunulması için son tarih 29 Kasım 2019 saat 17:00’dir. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2019-10-03 15:47:33
Yurtdışı pazarlara mal satmak, ihracat yapmak isteyen veya yurtdışı pazara ürünlerini daha fazla miktarlarla ve daha iyi koşullarla satmak isteyen firmaların faaliyetleri destekleniyor. KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı’nın yürürlüğe girmesi ile İhracat Odaklı ve proje bazlı olarak KOBİ’lere destek vereceğini açıkladı.  Bu desteğin hayata geçmesine yönelik olarak AYC Danışmanlık ve TurkishExporter hizmetleri ile ihracatı destekliyor. Bu kapsamda;  1) Destek Bilgilendirme ve Uygunluk Kontrolleri2) KOBİ İhracat Genel Durum Değerlendirmesi ve Proje Bazlı Yol Haritası’nın Çıkartılması3) İhracat İçin KOBİ Gereksinimlerinin Çıkartılması4) KOSGEB Projelendirme5) KOSGEB Proje Yazım6) KOSGEB Proje Uygulama Desteği hizmetlerimizle İhracatınızı Destekliyoruz…. Daha detaylı bilgi ve başvuru için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2019-08-02 09:57:06
Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30) 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Programın kapsamında doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.  Programa; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından başvuru yapılabilmektedir. Program kapsamında destekleme oranı % 50 olup yatırım tutarları Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikler veya Tüzel Kişiler için Yatırım Niteliği Yeni Tesis ise: 2.500.000 TL, Tamamlama ise: 1.750.000 TL, Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon ise: 1.250.000 TL Gerçek Kişiler için Yatırım Niteliği Yeni Tesis ise: 1.250.000 TL, Tamamlama ise: 1.000.000 TL, Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon ise: 750.000 TL Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları konularında proje başvurusu yapılabilir. Proje başvurusunda bulunmak isteyen yararlanıcıların en geç 30.09.2019 tarihine kadar elektronik ağ üzerinden yapılabilir. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2019-07-27 08:39:31
AYC DANIŞMANLIK TURİZM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ISPARTA VALİLİĞİ arasında “Davraz Kış Sporları Merkezi Turizm Gelirlerinin Artırılması ve Davraz Zirve Telesiyej Fizibilite Çalışması Projesi” hizmet alımı sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanılmıştır.
2019-07-23 07:59:09
TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje teklif çağrısı ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) kapsamında 30 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır.     Programa KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler, kâr amacı güden birlik ve kooperatifler, gerçek kişiler tarafından proje başvurusu yapılabilmektedir. Program kapsamında 3 öncelik belirlenmiş olup öncelikler aşağıdaki gibidir. Öncelik 1 (ARAMALI): Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda “ithal ara malı” üretimine yönelik olarak, belirlenen ürünlerin TR 52 Bölgesinde üretiminin desteklenmesi. Öncelik 2 (SAVUNMA):  Gelişme ana odaklarından Konya il merkezi ve ilçelerinde “savunma ve silah” sanayinde endüstriyel yetkinliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi. Öncelik 3 (KARAMAN): Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için gelişme ana odaklarından Karaman il merkezi ve ilçelerinde “KOBİ’lerin kapasitelerinin” artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, Program için belirlenen bütçe 30.000.000 TL olup, her öncelik için 10.000.000 TL destek verilecektir. Destek oranı asgari % 20 azami: % 50, destek miktarı öncelik 1 için asgari 400.000 TL azami 2.000.000 TL, öncelik 2 ve 3 için ise asgari 50.000 TL azami: 1.000.000 TL’dir. Programa başvurular 14 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar KAYS üzerinden yapılacaktır. Taahhütnamelerin Mevlana Kalkınma Ajansı’na sunulması için son tarih 18 Ekim 2019 saat 18:00’dir. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.
2019-05-30 13:34:16
AYC  Danışmanlık Turizm İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile  Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Limited Şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Firma yatırımları sürekli olarak ve birbirlerini tamamlar şekilde devam etmektedir. Ayrıca teşviklerin farklı zamanlarda ve farklı içeriklerde verilmesi yatırım fikirlerinin sürekli olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada AYC Danışmanlık firmasının tüm teşvikleri takip eden yatırım süreçlerini analiz eden yapısı ve tecrübesini firmaların yatırım fikirlerinin analiz edilmesinde, yatırımların teşvikler açısından planlanmasında ve teşviklerin tam olarak alınabilmesinde daha aktif kullanacağı bir döneme girilmektedir. Diğer yandan Paroje Yatırım Danışmanlığı firmamız ile birlikte yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması, yatırımların projelendirilmesi, yatırım teşvikleri açısından planlamaların, destek müracaatlarının ve proje uygulamalarının yapılması, yatırımlara ortak bulunması ve şirket satış ve devir işlemlerine aracılık edilmesi gibi süreçlerle yatırımcılarımıza Sürekli Destek ve Tam Destek veriyoruz.
AYC Danışmanlık’ın konsorsiyum ortağı olarak kazandığı TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin faaliyetleri başladı. AB Mali Yardım Aracı bileşenlerinden İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen, DİKA'nın başvuru sahibi olduğu TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında kurulan proje ekibi ilk toplantısını yaptı. Proje ekibinin ilk kez bir araya geldiği toplantıda, öncelikle operasyon koordinasyon biriminin görev ve sorumlulukları ile proje faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik yöntem görüşüldü. Faaliyetlerin gerçekleşmesi için oluşturulan çalışma planlarının üzerinden geçilerek faaliyetlerin zaman planlaması ve içerikleri istişare edildi. Projenin amacı, Dicle Kalkınma Ajansı'nın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi'nde genç istihdamını ve istihdam edilebilirliğini desteklemek, genç nüfusun iş gücü piyasasının ihtiyaçları yönünde mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek, bölgede genç girişimciliği ve girişimcilik kapasitesini geliştirerek istihdam olanaklarını arttırmaktır. Toplam bütçesi 3 Milyon 800 Bin Euro olan proje, üç yıl süreyle Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde uygulanacak.
AYC DANIŞMANLIK olarak Sürdürülebilir Hayvancılık Nitrat Kirliliğini Havzada Mekansal Stratejik Analiziyle İnovatif Bir Tekno-Eko Model Planı, Davraz Kış Sporları Merkezi Turizm gelirlerinin artırılması ve Davraz Zirve Telesiyej Fizibilite Çalışması, Kırşehir Organize Et ve Süt Hayvancılık Bölgeleri Projesi fizibilite çalışmaları tamamlanarak teslim edilmiştir. Kamu ve özel sektör fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.