AYC AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

AYC

AYC Danışmanlık Turizm İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., 2004 yılından bu yana başta KOBİ’ler olmak üzere özel sektöre, kamu kurumlarına, belediyelere, üniversitelere, odalara ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık, eğitim, mevzuat ve teknik destek hizmetleri verilmesi konusunda faaliyet göstermektedir.

AYC Danışmanlık firmasının ana odağını yatırımlar ve yatırım destek hizmetleri oluşturmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar yatırım kararlarını verirken bir bütün olarak fizibilite raporlama hizmetlerine ihtiyaç duyabilecekleri gibi kısmi bilgi ihtiyaçları da söz konusu olabilmektedir. Ayrıca yatırım fikirlerinin değerlendirilmesi, projelendirilmesi ve yatırıma ilişkin yer seçimi, yatırım ortaklığı, satın alma gibi stratejik kararların verilmesi aşamasında da destek talepleri söz konusu olabilmektedir. Bu noktada AYC Danışmanlık Yerli ve Yabancı Sermaye Yatırım Destek Hizmetleri konusunda hizmet üretmektedir.

Finansmana Erişim ise yatırımlar için en önemli başlıklardan birini oluşturmaktadır. AYC Danışmanlık yatırımcılara verdiği Finansmana Erişim Hizmetleri kapsamında yatırımcıların özellikle yatırım projelerine sağlanan hibelerden yararlandırılması anlamında önemli bir deneyime sahiptir. IPA Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Kapsamı Destekler, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi - Ekonomik Yatırımlar ve Kalkınma Ajansı Doğrudan Finansman Desteği kapsamında mevzuat bilgilendirme, projelendirme ve proje uygulama hizmetleri üretmiştir. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları, İhracat Teşvikleri ve Ar-Ge Destekleri de AYC Danışmanlığın Finansmana Erişim Hizmetleri kapsamında uzmanlık alanlarına girmektedir.

Teknik Destek Hizmetleri kapsamında farklı başlıklarda farklı kurumlara yönelik teknik destek hizmetleri sağlanmaktadır. Bugüne kadar kalkınma, rekabet, Ar-Ge, tanıtım ve markalaşma, eğitim, mevzuat ve organizasyon gibi başlıklarda hizmetler üretilmiştir.

AYC’nin diğer bir ilgi alanı Ar-Ge ve Inovasyon üzerinedir. AYC, rekabet için çok önemli olan bu konuda üretilecek hizmetlerin ülke hedeflerine ulaşmada ne kadar önemli olduğunun bilinci ile hizmetlerine devam etmektedir.

AYC Danışmanlık kurucu ortaklarının 23 yıllık deneyimi, 1.000’i aşkın hizmet noktası, 100’lerce proje deneyimi, deneyimli kadrosu ve insan kaynakları havuzu  ile Yatırım Danışmanlığı, Finansmana Erişim, Ar-Ge ve Inovasyon ve Teknik Destek Hizmetlerinde lider bir firma olarak faaliyetlerine devam etmektedir.