AHİKA 2020 Mali Destek Programları İlan Edilmiştir AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER AHİKA 2020 Mali Destek Programları İlan Edilmiştir

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2020 yılında, “Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi” ve “Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi” bileşenleri başlığı altında toplam bütçesi 40 Milyon TL olan iki mali destek programı ilan etmiştir.

Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ile sanayi sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması, temel altyapı eksikliklerinin giderilerek bölgenin yatırım şartlarının iyileştirilmesi ve temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 18 Milyon TL’dir. Bu programa, Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl ve İlçe Özel İdareleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlıkları, Ticaret Borsaları proje başvurusunda bulunabileceklerdir.

Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ile ise sürdürülebilir turizm çerçevesinde çevreci, korumacı ve yenilikçi bir anlayış ile turizm altyapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 22 Milyon TL‘dir. Bu programa, Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Kapadokya Alan Başkanlığı, İl ve İlçe Özel İdareleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, 5355 Sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri proje başvurusunda bulunabileceklerdir.

Her iki program içinde destek miktarı asgari 500.000,00 TL azami 2.500.000,00 TL, destek oranı ise asgari % 25 azami % 75’dir. Proje başvuruları 13 Kasım 2020 saat 17:00’a kadar KAYS üzerinden yapılacaktır.

AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.