AHİKA’DAN KOBİLERE 21.000.000 TL DESTEK AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER AHİKA’DAN KOBİLERE 21.000.000 TL DESTEK

TR71 (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Düzey 2 Bölgesinde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı ile Kobi’lere 21.000.000 TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır.

Programa 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler tarafından proje başvurusu yapılabilmektedir. Program kapsamında 2 öncelik belirlenmiş olup öncelikler aşağıdaki gibidir.

1. İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, iş gücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması.

2. Mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması.

Program için belirlenen bütçe 21.000.000 TL’dir. Destek oranı asgari % 20 azami: % 50, destek miktarı asgari 150.000 TL azami 1.000.000 TL’dir.

Programa başvurular 22 Kasım 2019 saat 17:00’ye kadar KAYS üzerinden yapılacaktır. Taahhütnamelerin Ahiler Kalkınma Ajansı’na sunulması için son tarih 29 Kasım 2019 saat 17:00’dir.

AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.