KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI PROJE ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLAMIŞTIR AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER KAYITLI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ HİBE PROGRAMI PROJE ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı kapsamında çalışmalarımız başlamıştır. 

Programın genel amacı Türk vatandaşları ve mülteciler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip, büyüyen ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKSS) yüksek oranda görüldüğü seçili 24 proje ilindeki firmalar tarafından kayıtlı istihdam yaratma koşullarının iyileştirilmesidir.

Proje başvurusu yapabilmek için faydalanıcıların aşağıda yer alan illerden bir tanesinde faaliyet gösteren küçük, orta veya büyük ölçekli bir firma olması gerekmektedir.

Proje İlleri

Adana,  Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ

Proje Destek Tutarları

Firmaların ölçeklerine göre verilecek asgari ve azami hibe tutarları aşağıdadır.

 

Küçük İşletmeler

(1-49 çalışan)

Orta Ölçekli İşletmeler

(50-249 çalışan)

Büyük İşletmeler

(250 veya üzeri çalışan)

Asgari Alt Hibe Tutarı (Avro)

15.000

25.000

40.000

Azami Alt Hibe Tutarı (Avro)

45.000

125.000

300.000

Destek Oranı

Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen hibe, aşağıdaki asgari ve azami yüzdeler arasında olmalıdır:

·         Asgari: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %50'si

·         Azami: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %70'i

Uygun Maliyetler

Uygun maliyet kalemleri aşağıda belirtilmiştir. İnsan Kaynakları Maliyetleri toplam proje bütçesinin %70'i ile %90'ı arasında olmalıdır.

1.    İnsan Kaynakları Maliyetleri

2. İşletme Sermayesi Maliyetleri

        i.            Hammaddeler, yardımcı malzemeler, bileşenler, alt montajlar vb. gibi üretim malzemeleri.

       ii.            Yan gereksinimler (elektrik, internet, telefon, su ve yakıt gibi)

     iii.            Bakım-onarım giderleri

3. Sabit Yatırım Maliyetleri

        i.            Makine-makine ekipmanı, araç, mobilya, bilgisayar ekipmanı, kurulum maliyetleri, yedek parça vb. gibi ekipman ve sarf malzemeleri.

       ii.            ”Küçük ölçekli yapım işi ve yardımcı hizmet faaliyetleri" bütçe kalemi, alt-proje bütçesinde öngörülen toplam uygun doğrudan maliyetin en fazla %5’ine karşılık gelebilir. Gerekli ekipman/makinelerin montajı için yapılan küçük tadilatlar hariç büyük yapım işlerine ait maliyetler uygun maliyet değildir.

     iii.            Yazılım ve ilgili BT lisansları

     iv.            Diğer çeşitli yatırım giderleri

4. Diğer Masraflar, Hizmetler

 

Proje başvuruları 2 Şubat 2022 saat 17:00'a kadar başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır.

AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz.