KKYDP 15. ETAP BAŞVURULARI BAŞLADI AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER KKYDP 15. ETAP BAŞVURULARI BAŞLADI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51) yürürlüğe girmiştir. 2023-2024 başvuru dönemi başlamıştır. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Programlara; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri tarafından başvuru yapılabilmektedir.

Program kapsamında destekleme oranı % 50 olup yatırım tutarları üst limiti

EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN

Yatırım Niteliği

Yeni Tesis ise: 14.000.000,00 TL,

Tamamlama ise: 12.000.000,00 TL,

Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon ise: 10.000.000,00 TL

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN

3.000.000,00 TL

YATIRIM KONULARI

EKONOMİK YATIRIMLAR

TÜİ-Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

A-Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Yönelik Yatırımlar

B-Bitkisel Ürünlere Yönelik Yatırımlar

C-Hayvansal Ürünlere Yönelik Yatırımlar

Ç-Çelik Silo Konusuna Yönelik Yatırımlar

D-Soğuk Hava Deposu Konusuna Yönelik Yatırımlar

TÜY-Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

A- Kapalı Ortamda Bitkisel Üretime Yönelik Yatırımlar

B-Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

C-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

Ç-Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

D-Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar

E-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Kesimhanelerine Yönelik Yatırımlar

F-Kanatlı Hayvan Kesimhanelerine Yönelik Yatırımlar

YEÜ-Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına Yönelik Yatırımlar

SÜİ-Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

A-Denizlerde Yetiştiricilik

B-İç Sularda Yetiştiricilik

C-Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde Yetiştiricilik

HOG-Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi,

Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

A-Hayvansal Orijinli Gübre

B-Bitkisel Orijinli Gübre

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

AİFG- Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları

A- Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

B- Tarımsal Ürünlerin Depolanması

C- Tarımsal Sabit Yatırımlar

Ç- Kültür Mantarı

D- Yenilenebilir Enerji Tesisleri

AÜİP- Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar

BSY-Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)

ESKÜ- El Sanatları (Zanaatkârlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

İPY- İpek Böceği Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

SÜY- Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

MP- Makine Parkı Yatırımları

TABY- Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

Proje başvurusunda bulunmak isteyen yararlanıcılar en geç 19.02.2024, tarihine kadar başvuru yapabilir. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.