KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR 13. ETAP TEBLİĞİ YAYINLANDI AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER KKYDP EKONOMİK YATIRIMLAR 13. ETAP TEBLİĞİ YAYINLANDI

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/30) 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup yatırımlarınız için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Programın kapsamında doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Programa; gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından başvuru yapılabilmektedir.

Program kapsamında destekleme oranı % 50 olup yatırım tutarları

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Birlikler veya Tüzel Kişiler için

Yatırım Niteliği

Yeni Tesis ise: 2.500.000 TL,

Tamamlama ise: 1.750.000 TL,

Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon ise: 1.250.000 TL

Gerçek Kişiler için

Yatırım Niteliği

Yeni Tesis ise: 1.250.000 TL,

Tamamlama ise: 1.000.000 TL,

Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon ise: 750.000 TL

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları konularında proje başvurusu yapılabilir.

Proje başvurusunda bulunmak isteyen yararlanıcıların en geç 30.09.2019 tarihine kadar elektronik ağ üzerinden yapılabilir. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.