MEVKA 2020 Mali Destek Programları İlan Edilmiştir AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER MEVKA 2020 Mali Destek Programları İlan Edilmiştir

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2020 yılında, “Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi”  ve “İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” bileşenleri başlığı altında toplam bütçesi 34 Milyon TL olan iki mali destek programı ilan etmiştir.

Kaynak Verimliğinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile bölgede kaynak verimliğinin geliştirilmesi için yenilikçi yöntemlerle mevcut kaynak kullanımında tasarrufun sağlanması ile yeni güç kaynaklarının üretiminin artırılmasını amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 17 Milyon TL olup, bunun 12 milyon TL’si Konya, 5 milyon TL’si ise Karaman ilimize ayrılmıştır. Bu programa, belediyeler, il özel idareleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri proje başvurusunda bulunabileceklerdir.

İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile ise bölgedeki imalat sanayinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve sürdürülebilir kılınması için, yenilikçi model ve yöntemlerle mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu programın illere dağıtacağı destek miktarı 17 Milyon TL olup, bunun 13 milyon TL’si Konya, 4 milyon TL’si ise Karaman ilimize ayrılmıştır. Bu programa, üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liseler ve mesleki eğitim merkezleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Karaman ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri ve bağlı ihtisas odaları proje başvurusunda bulunabileceklerdir.

Her iki program içinde destek miktarı asgari 100.000,00 TL azami 750.000,00 TL, destek oranı ise asgari % 25 azami % 75’dir. Proje başvuruları 8 Kasım 2020 saat 23:59’a kadar KAYS üzerinden yapılacaktır.

AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.