MEVKA’DAN KOBİLERE 30.000.000 TL DESTEK AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER MEVKA’DAN KOBİLERE 30.000.000 TL DESTEK

TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje teklif çağrısı ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (EYGEP-MDP) kapsamında 30 Milyon TL tutarında hibe desteği programına çıkmıştır.    

Programa KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler, kâr amacı güden birlik ve kooperatifler, gerçek kişiler tarafından proje başvurusu yapılabilmektedir. Program kapsamında 3 öncelik belirlenmiş olup öncelikler aşağıdaki gibidir.

Öncelik 1 (ARAMALI): Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda “ithal ara malı” üretimine yönelik olarak, belirlenen ürünlerin TR 52 Bölgesinde üretiminin desteklenmesi.

Öncelik 2 (SAVUNMA):  Gelişme ana odaklarından Konya il merkezi ve ilçelerinde “savunma ve silah” sanayinde endüstriyel yetkinliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 3 (KARAMAN): Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için gelişme ana odaklarından Karaman il merkezi ve ilçelerinde “KOBİ’lerin kapasitelerinin” artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

Program için belirlenen bütçe 30.000.000 TL olup, her öncelik için 10.000.000 TL destek verilecektir. Destek oranı asgari % 20 azami: % 50, destek miktarı öncelik 1 için asgari 400.000 TL azami 2.000.000 TL, öncelik 2 ve 3 için ise asgari 50.000 TL azami: 1.000.000 TL’dir.

Programa başvurular 14 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar KAYS üzerinden yapılacaktır. Taahhütnamelerin Mevlana Kalkınma Ajansı’na sunulması için son tarih 18 Ekim 2019 saat 18:00’dir.

AYC Danışmanlık olarak proje hazırlama çalışmalarımız devam etmekte olup projeleriniz için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Firmamız ile iletişim kurmak için 0332 238 77 66 numaralı iletişim hattımıza erişebilir, ya da ayc@ayc.com.tr e-posta adresimize elektronik posta gönderebilirsiniz.