Projelerinize Sürekli Destek Tam Destek AYC Danışmanlık / Yatırım Destek Danışmanlık Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri, Teknik Destek Hizmetleri, Yaıtırım, Hibe, Teşvik, Destekleme, Danışmanlık, Devlet Destekleri, AB Destekleri, TÜBİTAK Destekleri, IPARD Destekleri, KOSGEB Destekleri, KOBİGEL, Kalkınma Ajansı Destekleri, Ankara, Konya

HABERLER Projelerinize Sürekli Destek Tam Destek

Firma yatırımları sürekli olarak ve birbirlerini tamamlar şekilde devam etmektedir. Ayrıca teşviklerin farklı zamanlarda ve farklı içeriklerde verilmesi yatırım fikirlerinin sürekli olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada AYC Danışmanlık firmasının tüm teşvikleri takip eden yatırım süreçlerini analiz eden yapısı ve tecrübesini firmaların yatırım fikirlerinin analiz edilmesinde, yatırımların teşvikler açısından planlanmasında ve teşviklerin tam olarak alınabilmesinde daha aktif kullanacağı bir döneme girilmektedir.

Diğer yandan Paroje Yatırım Danışmanlığı firmamız ile birlikte yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması, yatırımların projelendirilmesi, yatırım teşvikleri açısından planlamaların, destek müracaatlarının ve proje uygulamalarının yapılması, yatırımlara ortak bulunması ve şirket satış ve devir işlemlerine aracılık edilmesi gibi süreçlerle yatırımcılarımıza Sürekli Destek ve Tam Destek veriyoruz.